AD plus

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání


       

Dárkový poukaz

Navštivte nás

 

Všechny námi nabízené poznávací, jednodenní i lyžařské zájezdy lze zorganizovat v jakémkoliv jiném termínu z kterékoliv části České republiky. Neváhejte nás kontaktovat s případnými dotazy. Děkujeme...

Last minute na mail

GO Parking

Parkování letiště Praha

Informace o zemích

 

Francie

Oficiální název: Francouzská republika
Hlavní město: Paříž
Rozloha: 547030 km2
Počet obyvatel: 60180529
Hustota zalidnění: 107 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní prezidentská republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+ 2 h v létě)
Administrativní dělení: 22 regionů s 96 departementy
Měna: Euro
Úřední jazyk: francouzština
Rozloha vodní plochy: 1400 km2
Rozloha pevniny: 545630 km2
Délka hranic: 2889 km
Délka pobřeží: 3427 km
Sousedící země: Švýcarsko, Španělsko, Německo, Monako, Lucembursko, Itálie, Belgie, Bahamy, Andorra
Průměrný věk muže: 38
Státní vlajka a mapa:

Průměrný věk ženy: 37
Hrubý domácí produkt na osobu: 20428$
Počet km silnic na 1000 m2 půdy: 1359
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 11,2 % (1998)
Průmyslová odvětví: textilní, ocelářský, strojnický průmysl, kosmický výzkum, zbraňové systémy, výroba kosmetiky,
Zemědělství: pěstování pšenice, kukuřice, cukr. třtiny, vinné révy, chov skotu, lov ryb a ústřic,
Přírodní zdroje: ryby, bauxit, dřevo, uhlí, ropa, zemní plyn
Nejvyšší hora: Mont Blanc - 4.807 m n. m
Nejnižší bod: delta řeky Rýn - 2 m n. m
Nejdelší řeka: Loire (1.020 km)
Největší město: Paříž (9.180.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: záplavy, laviny, sucha, bouřky, lesní požáry
Železnice v km: 32682
Silnice v km: 894000
Přístaviště: Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon, Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille, Mullhouse, Nates, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint Malo, Strasbourg
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 78%, muslimové 4%

Informace

Bezpečnost, doporučení turistům
V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nenocovat na pláži ani na parkovišti - možnost přepadení.

Upozornění pro turisty cestující autem - pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Používání antiradaru (zařízení na zjištění policejního radaru) je ve Francii zakázáno.

Ve vysokohorských oblastech nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky.

6. Zámořské departementy a zámořská území Francie
Mezi zámořské departementy - Départements d´outre-mer (DOM) patří Guadelup, Martinik, Guyana, Reunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Mezi zámořská území - Territoires d´outre-mer (TOM) patří Nová Kaledonie, Francouzská Polynesie Wallis et Futuna.

Telefonní čísla platná v DOM i v TOM
15-lékařská pomoc (SAMU-Service d´aide médicale urgence)
16- námořní pomoc (secours en mer)
17-policie (police)
18-hasiči (pompiers)

Telefonní čísla v DOM fungují stejně jako v metropolitní Francii. V TOM je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie.

Měna v DOM: EURO - ceny poněkud vyšší ve srovnání s metropolitní Francií
Měna v TOM: FRANK FCP ( pro orientaci cca 1 euro - 119,25 FCP)

Kromě očkování běžných v ČR doporučují některé cestovní kanceláře i očkování proti hepatitidě A a B.

Bezpečnostní situace je srovnatelná s metropolitní Francií, v Polynésii je poněkud lepší.

Zastoupení ČR: Velvyslanectví ČR v Paříži

Zdravotnictví - důležitá čísla
Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny formulář E111 nebo Evropskou kartu zdravotního pojištění. Ve Francii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření, tzv. "Feuille de Soins". Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.
V případě nemocničního ošetření se nemusí v hotovosti nic hradit, kromě předepsané spoluúčasti:
- lékařské ošetření 30% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 35-65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů nebo 10,67 EUR/den.
Repatriace na území ČR, v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.

Důležitá telefonní čísla:
První pomoc (SAMU) . . 15
Policie - pohotovostní služba . 17
Požárníci . . . . 18
telefonování na účet volaného do ČR 0800 99 0421

Celní a devizové předpisy
Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.
Při cestování se psem je povinný očkovací průkaz, očkování proti vzteklině nesmí být starší než 1 rok.
Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10 l.

Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou je žádoucí rovněž se informovat u francouzského zastupitelského úřadu a případně si vyžádat příslušné povolení.
Víza a režim vstupu
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Turistický a studijní pobyt je v kontinentální Francii a zámořských departementech časově neomezený. Pro zámořská území Francie platí bezvízový styk na dobu kratší třiceti dnů. Pro pracovní pobyty a studijní pobyty s možností pracovat je zapotřebí vízum. Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.
Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Informace: MZV ČR

 

Rakousko

Oficiální název: Rakouská republika
Hlavní město: Vídeň
Rozloha: 83858 km2
Počet obyvatel: 8188207
Hustota zalidnění: 96 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+ 2 h v létě)
Administrativní dělení: 9 spolkových zemí
Nezávislost od: 1156
Měna: Euro
Úřední jazyk: němčina
Rozloha vodní plochy: 1120 km2
Rozloha pevniny: 82738 km2
Délka hranic: 2562 km
Sousedící země: Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Německo, Lichtenštejnsko, Itálie, Česko
Průměrný věk muže: 39
Státní vlajka a mapa:

Průměrný věk muže: 39
Průměrný věk ženy: 38
Relativní podíl městského obyvatelstva: 60
Hrubý domácí produkt na osobu: 22130$
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 5,3 % (2000)
Průmyslová odvětví: strojinický, hutnický, chemický, dřevozpracující, potravinářský průmysl
Zemědělství: pěstování obilnin, cukrovky, brambor, řepky, slunečnice,zeleniny, ovocnářství, vinná réva, chov ovcí, koní, prasat, skotu a drůbeže
Přírodní zdroje: magnezit, sůl, grafit, wolfram, kaolin, ropa, zemní plyn,
Nejvyšší hora: Grossglokner - 3.797 m n. m
Nejnižší bod: Neusiedler See - 115 m n. m
Nejdelší řeka: Donau (v zemi 358 km)
Největší město: Vídeň (1.550.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: laviny, sesuvy půdy, zemětřesení
Železnice v km: 6204
Silnice v km: 20000
Přístaviště: Enns, Krems, Linz, Vienna
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 79%, protestanté 5%, ateisté 9%

Informace

Rakousko
Rakousko je převážně hornaté, průměrná nadmořská výška je asi 900 m. Rakouské hory patří k východní části Alp a procházejí zemí v několika pásmech západovýchodního směru. Na samém severu země leží Tyrolské a Salzbugské Alpy, v centrální části pak Vysoké Taury s nejvyšším rakouským vrcholem Grossglockner (3797 m). Na jihu se rozkládají Ötztalské, Zillertalské a Karnické Alpy. Velmi důležitou oblastí země je Podunajská nížina, rozkládající se na severních a východních úbočích Alp.
Rakousko - Historie
V dávnověku bylo rakouské území postupně osídleno Kelty, Římany, Vandaly, Vizigóty, Huny, Avary, Slovany a Germány. Pod vládou Karla Velikého bylo údolí Dunaje a podunajská nížina známa jako Východní Marka. Roku 1278 se k moci dostali Habsburkové, kteří Rakousku (a přilehlým zemím) vládli v podstatě až do konce I. světové války. Následovaly snahy o Rakouskou republiku, ekonomická situace po válce však zemi příliš nepřála. Země se roku 1938 stala součástí Hitlerovy III. říše.
Převzato z cestovatelského serveru Dalky.cz

 

Španělsko

Oficiální název: Španělské království
Hlavní město: Madrid
Rozloha: 504783 km2
Počet obyvatel: 40217413
Hustota zalidnění: 81 lidí na km2
Státní zřízení konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+ 2 h v létě)
Administrativní dělení: 17 autonomních oblastí, 2 aut. města, 52 provincií
Měna: Euro
Úřední jazyk: španělština, katalánština
Rozloha vodní plochy: 5240 km2
Rozloha pevniny: 499542 km2
Délka hranic: 1917 km
Délka pobřeží: 4964 km
Sousedící země: Portugalsko, Maroko, Gibraltar, Francie, Andorra
Průměrný věk muže: 39
Státní vlajka a mapa:

Průměrný věk muže: 39
Průměrný věk ženy: 37
Hrubý domácí produkt na osobu: 13345$
Procento populace, které je gramotné: 96%
Nezaměstnanost: 15,8 % (1999)
Průmyslová odvětví: chemický, strojnický, potravinářský, hutnický prům.
Zemědělství: pěst. obilovin, luskovin, brambor, cukrovky, slunečnice, ovoce, olivovníku, vinné révy, mandlí, ořechů, kaštanů, fíků, datlí, bavlníku, chov prasat, ovcí, koz, hovězího dobytka, rybolov
Přírodní zdroje: dřevo, kůra korkového dubu, ropa, zemní plyn, nerudné suroviny,
Nejvyšší hora: Pico de Teide - 3.718 m n. m
Nejnižší bod: Atlantský oceán - 0 m n. m
Nejdelší řeka: Ebro (928 km)
Největší město: Madrid (3.225.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: sucha
Železnice v km: 14189
Silnice v km: 663795
Přístaviště: Aviles, Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Castellon de la Plana, Ceuta, Huelva, La Coruna, Las Palmas (Canary Islands), Malaga, Melilla, Pasajes, Gijon, Santa Cruz de Tenerife
Vojenská služba: ve věku 20 let
Náboženská příslušnost: ateisté 3%, Románští katolíci 90%

Informace

Bezpečnost a doporučení turistům
Od konce dubna 2003 byla uvedena do soudní praxe tzv. rychlá soudní řízení (juicios rápidos), jejichž smyslem je uvolnit zahlcené soudy od méně závažných případů. Touto cestou by se měly řešit různé přestupky, do 72 hodin a delikty, u kterých tresty nepřevyšují pět let odnětí svobody nepodmíněně, do 15 dnů. Řešit touto cestou se budou mj. krádeže a loupeže a jiné násilnosti obecné kriminality. Pro turistiku by toto opatření mohlo mít praktický význam v případech, kdy český občan z nějakého důvodu porušil, zejména nevědomě, tzv. cizinecký zákon (doklad bez vyznačení vstupu do schengenského prostoru, překročení 90 denní lhůty pobytu v rámci šesti měsíců nebo pobyt bez dokladů) a byl odsouzen ke krátkému trestu odnětí svobody, který soud automaticky ve většině případů mění na vyhoštění se zákazem vstupu na 3-10 let; soud měl dosud ze zákona 40 denní lhůtu na vynesení rozsudku, kterou by bylo možno výrazně zkrátit. Zadržený občan by tak byl ušetřen traumatu pobytu v internačním středisku pro cizince, v případě vyšetřování na svobodě vysokých nákladů neplánovaného pobytu spojených často s dalšími rodinnými i existenčními problémy.

Obecná kriminalita byla zejména v posledních dvou letech stále na vzestupu, nehledě na již čtyři reformy trestního zákona. Zejména ve velkých městských aglomeracích, jako je Madrid a Barcelona, je třeba se nevystavovat nezodpovědně nebezpečí.Citelný příliv kriminálních živlů do Španělska přišel současně s náporem legální i ilegální imigrace. Až díky poslední reformě je možno potírat dosud až neúnosnou benevolentnost k recidivistům; nyní lze např. již při čtvrtém přestupku, při kterém došlo ke zranění, odsoudit delikventa k šesti měsícům až třem létům odnětí svobody nepodmíněně. Kongres posuzuje zákon, který umožní okamžité (do 72 hod.) vyhoštění cizince-pachatele trestného činu.
Promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace ETA. Nicméně s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku stále počítat.

Španělská vláda schválila 23. 5. 2003 již rekordní čtvrtou novelu cizineckého zákona. Hlavní smysl této reformy, která by měla ještě projít jednáním v parlamentu, spočívá v mnohem důslednějším potírání ilegální imigrace a větší vstřícnosti vůči imigraci legální. Prioritním objektem zájmu španělských bezpečnostních orgánů jsou mezinárodní letiště a letecká doprava, kudy do Španělska proudí absolutně nejvyšší počet imigrantů. Španělská strana se bude snažit přimět letecké společnosti, aby poskytovaly údaje o pasažérech ještě před odletem z příslušné destinace. Policie by mohla včas zpracovat s daty, jako jsou čísla pasů, stát. příslušnost a data narození. Letecké společnosti ponesou odpovědnost za své pasažéry, a pokud tito budou v cíli své cesty odmítnuti, společnosti je povinně vrátí do země jejich původu. Ministerstvo vnitra Španělska se snaží v dané novele prosadit dosavadní postup při vyhošťování, který je v diametrálním rozporu se stanoviskem Nejvyššího soudu, tj. pokud se do 72 hodin nepodaří imigranta vrátit (což je většina případů), je s ním zahájeno vyhošťovací řízení, během kterého je umístěn na 40 dnů do internačního centra. Vízum, které napříště získá legální imigrant, bude spolu s jím získanou pracovní smlouvou sloužit po příjezdu do Španělska již jako pracovní povolení. Přísnější podmínky se budou klást také na radnice obcí při udělování tzv. "empadronamiento", přihlášení cizince k trvalému pobytu.
Všeobecně se dá říci, že Španělsko je bezpečnou zemí. Samozřejmě, i zde jsou turisté, zvláště pak v letních měsících, okrádáni. Z těchto důvodů doporučujeme následující opatření:
- nemít důležité doklady a věci na jednom místě,
- nevozit s sebou občanské průkazy, vojenské knížky,
- pasy, letenky pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- mít menší fin. hotovost,
- mít zaznamenány tel. čísla bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
- nepřespávat na osamocených místech,
- neponechávat v autě doklady a cennosti atd.
Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt s rod. příslušníky, přáteli, kteří by byli schopni jim poskytnout finanční pomoc.
Rovněž je nutné dodržovat dopravní předpisy. Pokuty jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě.

Doporučujeme znalost základní španělské terminologie.
Doporučuje se dodržovat tyto podmínky:
- pojištění na cestu do zahraničí (hospitalizace, okradení, úmrtí)
- dodržování finanční vybavenosti
- možnost pobývat ve Španělsku celkem 90 dní v rámci doby 6 měsíců
- požadovat na hraničních přechodech razítko pasové kontroly s datem vstupu do schengenského prostoru
- obeznámit se s reálnými možnostmi poskytování pomoci a intervence ze strany konzulární sekce velvyslanectví
- dodržovat španělské cizinecké a dopravní předpisy
- vyhnout se nelegální práci (tj. bez pracovního povolení)
- při organizované turistice věnovat pozornost výběru vhodné cestovní kanceláře
- obeznámit se s místními všeobecnými i klimatickými podmínkami
- nepoužívat autostop
- řidičům dálkové kamionové dopravy se doporučuje používat místo velkých finančních částek v hotovosti používat kreditních karet a mobilní telefony.

Španělská měna - peseta - byla definitivně stažena z oběhu k 28.2.2002 jako platidlo a lze jí vyměnit pouze v bankovních peněžních ústavech.

Důležitá čísla
Pro celé území Španělska platí univerzální tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotní, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok. V naléhavých případech leze využít též telefonních čísel Civilní gardy 062 nebo Národní policie 091.

Informace: MZV ČR

 

Itálie

Základní údaje
Oficiální název: Italská republika
Hlavní město: Roma
Rozloha: 301230 km2
Počet obyvatel: 57998353
Hustota zalidnění: 191 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem
Administrativní dělení: 20 regionů se 103 provinciemi
Nezávislost od: 17. března 1861
Měna: Euro
Úřední jazyk: italština
Rozloha vodní plochy: 7210 km2
Rozloha pevniny: 294020 km2
Délka hranic: 1932 km
Délka pobřeží: 7600 km
Sousedící země: Vatikán, Švýcarsko, Slovinsko, San Marino, Rakousko, Francie
Průměrný věk muže: 41
Státní vlajka a mapa:

Průměrný věk muže: 41
Průměrný věk ženy: 40
Hrubý domácí produkt na osobu: 17610$
Procento populace, které je gramotné: 97%
Nezaměstnanost: 11,4 % (1999)
Průmyslová odvětví: strojírenský, chemický průmysl, zpracování ropy, výroba umělých hmot, konfektce, obuv, sklo, nábytek, hudební nástroje,
Zemědělství: pěstování obilnin, rýže, cukr. řepy, ovoce, zeleniny (rajčata), olivovníku, ořešáku, mandllovníku, vinařství, chov prasat, koz, ovcí, skotu, drůbeže, lov měkkýšů a korýšů
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, kamenná sůl, mramor, živec, zinkové rudy,
Nejvyšší hora: Monte Blanc - 4.748 m n. m
Nejnižší bod: Středozemní moře - 0 m n. m
Nejdelší řeka: Po (652 km)
Největší město: Roma (2.805.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: zemětřesení, vulkanická činnost, lesní požáry, záplavy,
Železnice v km: 19493
Silnice v km: 479688
Přístaviště: Augusta (Sicily), Bagnoli, Bari, Brindisi, Gela, Genoa, La Spezia, Livorno, Milazzo, Naples, Porto Foxi, Porto Torres (Sardinia), Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venice
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 84%, ateisté 14%

Benátky - San Marco Tato půvabná země s fascinující přírodou a neuvěřitelným množstvím kulturních památek patří tradičně mezi českými turisty k nejoblíbenějším lokalitám. A není divu! Kde jinde najdete tak různorodou krajinu – vysoké hory, kde se můžete na špičkové úrovni věnovat zimním sportům, a zároveň pohádkové pláže na březích křišťálově čistých vod několika moří, ať již oblíbeného Jadranu, či Tyrhénského nebo Jónského moře, nádherné ostrovy a ostrůvky. Kde jinde můžete obdivovat v hojné míře památky tolika významných civilizací. Kde jinde se narodilo a působilo tolik velikánů světového významu – malířů, architektů, filozofů nebo hudebníků. Kde jinde ochutnáte tak skvělá vína a vynikající kuchyni. Kde jinde se ocitnete uprostřed posledních trendů světové módy – ať již v odívání, obuvnictví či automobilovém průmyslu. Je toho skutečně mnoho, co dělá Itálii skutečnou mekkou světového turistického ruchu. Snadná dostupnost, přijatelné ceny, příjemné podnebí a vstřícnost zdejších obyvatel tuto atraktivitu ještě zvyšují.

Florencie Itálie je skutečně výjimečnou zemí, zemí, která může nabídnout každému návštěvníkovi právě to, co ho nejvíce zajímá a baví. Zemí, kde může strávit ideální dovolenou podle svých představ skutečně každý.
Milovník historie to má v Itálii nesmírně těžké, protože na historické památky nevyčíslitelné hodnoty tu narazí skutečně na každém kroku. Řím, Benátky, Florencie, Pisa, Siena, Neapol, Vicenza, Verona, Assisi, Tarquinia... Není možné je ani všechny vyjmenovat, natožpak navštívit! Není náhodou, že právě Itálie se může pyšnit největším počtem památek zapsaných do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Výjimečný význam pro naši civilizaci má podle něj 39 památek rozesetých po celém území, včetně ostrovů.
Milovník relaxační dovolené u moře bude mít také problém zvolit některé z mnoha pobřežních letovisek, které se od sebe výrazně liší vzhledem, okolní krajinou, druhem pláží i možnostmi výletů do okolí. Písečné pláže s pozvolným vstupem, oblázkové pláže s nádherně průzračnou vodou, skalnaté opuštěné pláže i vysoké útesy – to vše zde najdete, stačí jen vybrat vhodné místo.
Itálie potěší i příznivce dovolené ve sportovním duchu. Kromě tradičních vodních sportů, získávají na oblibě především cyklistika a trekking. Italská příroda, především divoké hory a neporušené národní parky jsou k těmto činnostem jako stvořené.
Výhodou Itálie je, že se sem dá cestovat po celý rok. Záleží na tom, za jakým cílem se sem vydáte.

Řím - fontána Di Trevi Itálie se skládá ze 20 regionů, které se dále dělí na provincie. Velké rozdíly zde existují především mezi bohatým průmyslovým severem a zemědělským chudým jihem. Nejvyspělejším regionem je Lombardie a Piemont s průmyslovými velkoměsty Milánem a Turínem. Region Valle d’Aosta je proslulý především skvěle vybavenými alpskými lyžařskými středisky, zatímco region Tridentsko-Horní Adiže nabízí lyžování v Dolomitech a také největší národní park v Itálii – Stelvio. Dále zde najdete Ligurii zahrnující tzv. Italskou riviéru od hranic s Francií a provincii Emilia- Romagna ležící ve vnitrozemí (Bologna, Modena, Parma) i na pobřeží Jadranu, kde se nachází populární letovisko Rimini a řada dalších. Region Benátsko již svým názvem prozrazuje, co je jejím největším pokladem – jedno z nejnavštěvovanějších míst na světě – Benátky, ale je tu i Padova, Verona, Vicenza a další zajímavá místa. Díky své poloze se jeho přímořská letoviska těší velké oblibě českých turistů. Furlansko-Julské Benátsko se nachází na hranicích se Slovinskem a Rakouskem. Region Toskánsko bývá označován jako „srdce Itálie“ a jako nejkrásnější kraj na světě s nádhernou přírodou a krásným pobřežím a především unikátní kumulací historických památek, které se nacházejí ve Florencii, Pise, Sieně, Lucce a na mnoha dalších místech. S ním sousedí vnitrozemský region Umbrie, který je podobný, ale méně navštěvovaný, i když může nabídnout například slavné poutní místo Assisi. Region Marky nabízí příjemné pobřeží Jadranu, jeho vnitrozemí však nepatří mezi turistické cíle. Regiony Abruzzy a Molisse jsou velmi hornaté díky apeninskému masivu, který jimi prochází. Pobřeží Jadranu, kterým rovněž disponují, je navštěvováno především Italy. Region Lazio se rozkládá ve vnitrozemí i na pobřeží Tyrhénského moře a dominuje mu italská metropole – Řím, který patří k nejnavštěvovanějším městům světa a možnosti, které nabízí, jsou skutečně výjimečné. Region Kampánie je již skutečným jihem Itálie. Najdete zde nádherné město Neapol, proslavené Pompeje či Herculaneum a v okolí známého Amalfi prý nejkrásnější italské pobřeží. Basilicata spolu s Kalábrií patří k chudým jižním regionům, nenavštěvuje je mnoho turistů, ale nachází se zde nádherná divoká příroda, která stojí za vidění. Apulie je rovněž typickým jižním zemědělským regionem, kam turisty láká především nádherná krajina poloostrova Gargano se svým pobřežím. Ostrovní regiony Sicílie a Sardinie se od ostatních italských provincií liší a pro svoji originalitu, drsnou přírodu a zajímavou kulturu a tradice jsou stále častěji vyhledávány turisty. Nádherné pláže, vysoké divoké hory a historické památky – to vše oba ostrovy nabízejí v hojné míře.

 

Německo

Oficiální název: Spolková republika Německo
Hlavní město: Berlin
Rozloha: 357021 km2
Počet obyvatel: 82398326
Hustota zalidnění: 231 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT +1, v létě GMT +2
Administrativní dělení: 16 spolkových zemí
Nezávislost od: 18.1.1871, znovusjednocení Západního a Východního Německa 15.3.1991
Měna: Euro
Úřední jazyk: němčina
Rozloha vodní plochy: 7798
Rozloha pevniny: 349223
Délka hranic: 3621
Délka pobřeží: 2389
Státní vlajka a mapa:

Délka pobřeží: 2389
Sousedící země: Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Dánsko, Česko, Belgie
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 9.8%
Průmyslová odvětví: ve světě jeden z nejlepších a největších producentů oceli, strojírenství, elektronika, potravinářský průmysl a nápoje, stavba lodí, textilní průmysl
Zemědělství: pěstování brambor, pšenice, žita, cukrové řepy, ovoce, zelí, chov dobytka, prasat a drůbeže
Přírodní zdroje: železná ruda, uhlí, stavební dřevo, lignit, uran, měď, zemní plyn, sůl, nikl
Nejvyšší hora: Zugspitze (2.963 m)
Nejnižší bod: Neuendorf bei Wilster (-3.54 m)
Nejdelší řeka: Rhein (v zemi 865 km)
Největší město: Berlin (3.490.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: povodně
Železnice v km: 45514
Silnice v km: 230735
Přístaviště: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
Vojenská služba: možná pro muže od 18 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 34%, protestanté 34%, muslimové 3.7%

Informace

Německo
Pobřeží Severního moře je zcela ploché a písčité. Východofríské a Severofríské ostrovy se nacházejí v Severním moři. Baltské pobřeží je pro změnu členité a místy se vyskytují nízké pobřežní útesy. Nejvyšší útesy se nacházejí na největším ostrově Rujana (930 km2). Nadmořská výška roste v Německu od severu k jihu. Na severu se rozkládá velká Severoněmecká nížina. Na východě je zvlněná, zatímco na západě jednotvárná. Nachází se na ní i mnoho ledovcových jezer (hlavně v Meklenburské jezerní plošině). Střed je tvořen pásem vrchovin a hornatin: Schwarzwald, Böhmerwald, Erzgebirge, Fichtelberg, Porýnská břidličná vrchovina, a Fichtelgebirge. Vápencové oblasti Schwäbische Alb a Fränkische Alb disponují krasovými jeskyněmi a podzemními toky. Oblast jižně od Dunaje tvoří podhůří a výběžky Severních vápencových Alp. V severních vápencových Alpách je nejvyšší horou Zugspitze ( 2 960 m n. m.). Nejvýznamnější řekou je Rýn (přítoky Mosela, Neckare a Mohan). Do Severního moře se také vlévá Vezera, Emže a Labe. Hranice s Polskem tvoří Odra. Jih Německa odvodňuje Dunaj s přítoky Lech, Isar a Inn. Z mnoha jezer je největší Bodamské (540 km2). Podnebí je v Německu mírné středoevropské. Na severu a na západě se projevuje oceánský vliv. V horách je klima studené a bohaté na srážky. Průměrná lednová teplota v Berlíně je - 1 °C (na Zugspitze - 12 °C) a průměrná červencová teplota je 18 °C (na Zugspitze 1 °C). V Berlíně spadne 600 mm srážek za rok a na Zugspitze 1500 mm.
Historie
První obyvatelé byli keltové a po nich germánské kmeny. V 5. století vznikají kmenová vévodství, které si v 8. století podmanila Franská říše. Ta se rozpadla a v 10. století probíhaly snahy o znovusjednocení. Od 15. století až do roku 1806 vládli v Německu Habsburkové. Německo bylo rozdělené nejen administrativně, ale i nábožensky. Ve třicetileté válce utrpělo značné škody. Po ní na území Německa existovalo 300 samostatných zemí. Pak docházelo ke slábnutí vlivu Habsburků na úkor rostoucí moci Pruska. Konec vlády Habsburků byl definitivně zpečetěn v prusko-rakouské válce roku 1866.
Po francouzsko-pruské válce vzniklo německé císařství, které zahrnovalo území Německa, Pruska, Lotrinska a Alsaska. Německo se pak začalo rychle ekonomicky a mocensky rozvíjet. Kvůli koloniálním ambicím se Německo sblížilo s Rakousko-Uherskem a Itálií. Německo utrpělo těžkou porážku v 1. světové válce. Válečné reparace položily německou ekonomiku. Během ekonomického a politeckého chaosu bylo učiněno několik pokusů o puč. Vznikla a sílila NSDAP, která požadovala přehodnocení poválečných reparací. Adolf Hitler se chopil moci v roce 1933. Pak Německo začalo zbrojit a navázalo spojenectví s Itálií a Japonskem. V roce 1938 obsadilo Rakousko a později československé pohraničí. Po uzavření smlouvy se SSSR napadlo Polsko a tím začala 2. světová válka.

Německo začalo okupovat a využívat mnoho zemí a praktikovat na těchto územích vyhlazovací politiku. Po prohrané válce bylo Německu sebráno několik území. To co zůstalo bylo rozděleno na 4 okupační zóny. Spojením 3 západních zón vznikla Spolková republika Německo, která fungovala na demokratických principech a prošla rychlým ekonomickým rozvojem. Ze sovětské okupační zóny v roce 1949 vznikla Německá demokratická republika. Období komunismu v NDR skončilo v roce 1989. Následující rok byla NDR připojena k SRN.

Převzato z cestovatelského serveru Dalky.cz

 

Česká Republika

Hlavní město: Praha
Rozloha: 78 867[1] km² (113. na světě) z toho 2 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.)
Časové pásmo: UTC+1 UTC+2 (letní čas)
Počet obyvatel: 10 548 527[2] (78. na světě, 30. září 2011)
Hustota zalidnění: 133 ob. / km² (82. na světě)
HDI: ▲ 0,841 (velmi vysoký) (28. na světě, 2010)
Jazyk: čeština (úřední), slovenština [3]
Jazyky oficiálních národnostních menšin:
bulharština, chorvatština, maďarština, němčina, polština, romština, rusínština, ruština, řečtina, slovenština, srbština a ukrajinština[4]
Náboženství: bez vyznání 59 %, římsko-katolické 27 %

Česko (kodifikovaný jednoslovný název státu,[5][6] viz Spor o užití slova Česko), oficiálně Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska – na ploše 78 867 km2. V roce 2009 v Česku žilo přibližně 10,5 milionu obyvatel.[7] Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha.

O území České republiky se zvláště v literatuře často hovoří jako o Českých zemích, což je pomocný historicko-geografický termín, který je používán jako obecné označení pro území geograficky víceméně odpovídající České republice (tzn. tři země, Čechy, Morava a česká část Slezska). Termín vychází z tradičního zemského členění politického útvaru na území dnešní České republiky, které vydrželo od středověku až do roku 1949, nicméně i poté se jako české země označovala česká část Československa. Vymezení pojmu české země kolísá.

Prvním doloženým státním útvarem na českém území byla v druhé polovině 9. století Velká Morava. Té předcházel nepříliš historicky zdokumentovaný státní útvar Sámova říše, o které se zmiňuje Fredegarova kronika v pojednání: "Gesta Dagoberti I. regnis Francorum" (Činy krále Franků Dagoberta I.) a "Conversio Bagoarirum et Carantanorum" (Obracení Bavorů a Korutanců na víru). [8] Sámova říše se však spíše považuje za nadkmenový svaz. Podle některých historiků (kupř. podle Balázse Komoróczyho) existovala také snaha Římanů vytvořit na části tohoto území provincii Markomania v období vlády Marka Aurelia ve 2. pol 2. stol. n. l. s centrem na jižní Moravě – patrně v Mušově. Od 10. století do roku 1806 byly České země součástí Svaté říše římské. V letech 1526–1918 byly české země včleněny do rakouské monarchie, v letech 1918–1992 (kromě druhé světové války) byly součástí Československa. Český stát byl formálně obnoven 1. ledna 1969 v rámci federativní Československé socialistické republiky. Od roku 1969 do roku 1990 existoval ve federaci pod názvem Česká socialistická republika a obnovena byla i jeho vlajka (dva podélné pruhy, červený a bílý). Od 6. března 1990 proběhla formální změna názvu na tvar: Česká republika, poté co Ústavní zákon vypustil slovo „socialistická“, a stále byl součástí čsl. federace, která od roku 1990 nesla název Česká a Slovenská Federativní Republika. K 1. lednu 1993 federace zanikla a jejím rozpadem vznikla Česká republika jako samostatný stát; zároveň nabyla účinnosti Ústava České republiky. Česká republika po rozpadu federace převzala původní vlajku Československa (jelikož Slovensko nemělo zájem tuto vlajku použít), ale pro území Čech se používá vlajka Čech, která byla oficiální vlajkou ČR do 31. 12. 1992. Slovensko zavedlo vlajku Slovenska, navrženou v 19. století slovenskými obrozenci, která byla používána již v letech 1939–1945 jako vlajka Slovenského státu.

Česká republika je demokratický stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Česko je členem OSN, NATO[9], OECD, WTO, Rady Evropy, OBSE, EEA, Evropské celní unie, EU[10], Schengenského prostoru a Visegrádské skupiny.
Zdroj : Wikipedia.cz


 

 

Vytvářím objednávku...